Projekty > Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji

loog                        d


Název projektu: „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Karlovarském kraji“
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004


 


Cílem projektu je  podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Karlovarského kraje. V projektu je zapojeno 12 středních škol regionu. Ty se snaží podporovat přírodovědné a technické vzdělávání jak na svých školách, tak i na základních školách, se kterými v rámci projektu navážou úzkou spolupráci. Žáci základních škol mají  možnost navštívit tyto střední školy, seznámit se s prostředím těchto škol,  jejich studijními obory a popřípadě si vyzkoušet, jak se pracuje a učí v jejich učebnách, dílnách  či laboratořích.

Naše škola je vedle dalších tří základních škol partnerem Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary v projektu, jehož cílem je podpořit zájem žáků o studium technických a přírodovědných předmětů. Tento projekt probíhá od roku 2013 do roku 2015. Naši žáci se účastní několika aktivit, které SZŠ a VOŠZ organizuje. Jsou to:

1. kroužky chemie a fyziky 1x měsíčně; v rámci těchto volnočasových aktivit se žáci také zúčastni exkurze do Techmánie v Plzni.

2. programy vzájemného učení, kde žáci SŠ a ZŠ připravují vzdělávací aktivity zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání. Tato akce je nazvána Dny technických a přírodovědných předmětů a probíhá 1x ročně v SZŠ a VOŠZ. Někteří žáci prezentují vybrané téma, ostatní procházejí prezentace ostatních škol.

3. spolupráce SŠ a ZŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje. Součástí této spolupráce je odborná přednáška odborníka z praxe o práci v klinické a stomatologické laboratoři  pro žáky ZŠ.


tvrda       tvrda

t       t

t       t

t       t

t       t

t       t

t       t

Mgr. Petra Zeidlerová
 
Dnes je      Svátek má