Školní rok 2014/2015

 Vedení školy

 Třídnictví 

 Vyučované předměty

Mgr. Bc. Eva Doušová ředitelka školy   občanská výchova
Mgr. Bc. Hana Lejsková zástupce ředitele     vlastivěda, informatika

 I. stupeň

   
Mgr. Jana Rožánková 1. A  
Mgr. Romana Vacková 1. B logoped

Mgr. Ilona Plachá

2. A  
Mgr. Petra Zeidlerová 2. B ICT koordinátor, hudební výchova  
Mgr. Hana Krejnická 3. A  
Mgr. Klára Špičková 3. B  
Mgr. Michaela Holečková 4. A  

Mgr. Pavla Valouchová

 4. B 
Mgr. Danuše Balcarová 5. A  
Mgr. Marcela Soukupová 5. B

 II. stupeň

   
Mgr. Miloslava Procházková 6. A výtvarná výchova, svět práce, praktické činnosti
Michaela Poláková 6. B německý jazyk, anglický jazyk
Mgr. Alena Pecháčková 7. A zeměpis, tělesná výchova
Jaroslava Peiferová 7. B matematika, informatika
Mgr. Andrea Irmanová 8. A anglický jazyk, ruský jazyk, pracovní činnosti
Ladislav Jurík 8. B dějepis, německý jazyk
Mgr. Jana Procházková 9. A český jazyk, občanská výchova, praktické činnosti
Mgr. Daniel Tyr 9. B matematika, fyzika
Mgr. Marie Toušová   český jazyk, anglický jazyk
Mgr. Hana Tvrdá   chemie, přírodopis
PaedDr. Vladislav Beránek    fyzika, praktické činnosti
Mgr. Josefina Severová   hudební výchova
Bc. Slabý Petr   přírodopis, zeměpis


   
Mgr. Radek Friedl tělesná výchova
 
 
   
 

 

 
Dnes je      Svátek má