Jídelní lístek


 najdete na www.strava.cz


Pokud platíte stravu složenkou, vyplňujte i variabilní symbol. Složenku pište na strávníka.!!! Dodržujte splatnost na složence , při nedodržení splatnosti nebude vydán oběd strávníkovi.!!!!

Upozornění

Výběr jídel lze nejpozději dva dny dopředu !!!!

/např. v pondělí na středu, v úterý na čtvrtek, ve středu na pátek, ve čtvrtek na pondělí./

Děkuji za pochopení   Jaroslava Zahradníčková


   

Nápoje jsou podávány v dostatečném množství jak slazené, tak bez přídavku cukru.

Hlavní kuchařka: Vránková Alena

Vedoucí jídelny: Zahradníčková Jaroslava

Jídelníček schvaluje: Doušová Eva, Mgr.

Změna jídelníčku vyhrazena


Odhlášky se přijímají do 14:00 hod. předcházejícího dne a do 8:00 hod. stávajícího dne  na tel.čísle  721462469 nebo skolni.jidelna@zsdukla.cz.
Stravné uhraďte v daném termínu. Pokud nebude stravné uhrazeno včas, nebude vydán oběd ve školní jídelně.
Při ukončení stravování ve školní jídelně je nutné zrušit strávníka u vedoucí ŠJ písemnou formou.

Sazba stravného :  do 6 let 20,-Kč, od 7 - 10 let 20,-Kč, od 11-14 let 21,-Kč, od 15let do ... 21,-Kč

Normy masa v syrovém stavu:
60 g 1. st.
70 g 2. st. a dospělí strávníci

 

 
Dnes je      Svátek má