Měsíční plány > Plán na září 2015

Plán na září 201501.09.  Zahájení školního roku 2015/2016           
            Seznámení žáků se školním řádem, chováním a pravidly bezpečnosti školy a na akcích   pořádaných školou, seznámení s pravidly hodnocení žáků 

            ukončení: 8.45 hod .
            výdej obědů v ŠJ: 9.00 – 11.00 hod.
    
            Schůzka rodičů prvních ročníků (školička,   8.45 – 9.30 hod.)

             Zahajovací pedagogická rada / pedagogové

            (sborovna 9.00 hod.)

02.09.  Třídnické práce (zkrácené vyučování na I. a II. stupni do 11.40 hod.)   TU
              Rozdání učebnic   
              Ukázka kapuery: velká TV – 2. – 5. roč. 10.00 hod.
              Ukázka kapuery: velká TV – 6. – 9. roč. 10.30 hod.


02. - 04. 09. Výuka dle platného rozvrhu
             (zkrácené vyučování na I. a II. stupeň - 11.40 hod.)              Zápis do ŽK  / TU

             „Svět tančí" (festivalová přehlídka tanečních souborů) 6. – 9. roč.,

             (LS Thermal, 10.00 hod., vstupné 60,- Kč)

08.09. „Recyklujeme všema deseti" zábavný program pro školáky od 9.00 hod.

              2.A, 2.B, 5.A, 5.B

11.09.   Odevzdání tematických plánů / I. a II. st.

15.09.   Třídní schůzka 1.A / školička 16.00 hod.

18.09.   Odevzdání individuálních plánů / I. a II. st.

    

25.09.  Kontrola TK / TU
            (sborovna:  I. st. 8.00 hod., II. st. 13.30 hod.)
             Doplnit info o žácích do BAKALÁŘE

         

            Dopravní výchova pro 4. ročníky /DDH – KV ARENA: 4.A /8.30 – 11.30 hod./

            Žáci si musí vzít vlastní helmy, kola budou zapůjčena.


   

30.09.  Dopravní výchova pro 4. ročníky /DDH – KV ARENA: 4.B /8.30 – 11.30 hod./           

             Žáci si musí vzít vlastní helmy, kola budou zapůjčena.


            Studentský parlament /MMKV 12.45 hod., / PFE + žáci 9. roč.


 


         


 


 


Mgr. Hana Lejsková
 
Dnes je      Svátek má