Měsíční plány > Plán na červen 2015

Plán na červen 2015


30. 05. - 06. 06. Škola v přírodě - Doksy/Poslův mlýn

09. 06. Fotografování žáků I. stupně / 8.00 - 12.35 hod.

            Testování 7.A/ 1. hod. / SEV

            Testování 7.B/ 2. hod. / PROJ

10. 06. Fotografování žáků II. stupně / 8.00 - 13.30 hod.

            DVPP: "Nápadník činností pro žáky s SVP" / 14. - 16.00 hod / ped. + as. pedagoga

11. 06. "Den s Ajaxem" 3.A + 3.B / 8 - 12 hod. / KRE, ŠPI

            Fotografování 2.A / 11 hod.

            Fotografování 4.A / 12 hod.

12. 06. Přednáška PČR: "Kyberšikana"5.A + 5.B / 1. - 2. h.

            Přednáška PČR: "Kyberšikana"6.A + 6.B / 3. - 4. h.

            Fotografování 1.A / 8 hod.

15. 06. Dopravní výchova na DDH Stará Role / 4.A / 8.30 - 12 hod. / přilby s sebou

            Fotografování 3.A, 5.B / 10 hod.

16. 06. Dopravní výchova na DDH Stará Role / 4.B / 8.30 - 12 hod. / přilby s sebou

17. 06. Divadelní představení: "O vodníku Pačískovi"/ velká TV / 1. - 3 roč. / 10.30 hod. / zdarma

           Slavnostní veřejná prezentace projektu "Příběhy našich sousedů" (Krajská knihovna K. V. - Dvory, 17.00 hod.

18. 06. Dětský den na TJ Lokomotiva 1. - 3. roč. / 8 - 10.00 hod.

            Dětský den na TJ Lokomotiva 4. - 5. roč. / 10.00 - 12 hod.

            Pedagogická rada / sborovna 14.10 hod.

19.06. Divadelní představení: "Jak utopit doktora Mráčka" / Městské divadlo / 7.B, 9.A/ 11.00 hod. / vstupné 70,- Kč / PROJ, PFE

22. 06. - 25. 06. Zkrácené vyučování , I. a II. st. do 11.40 hod.

22. 06. Kontrola a vybírání učebnic / TU

23. 06. Kontrola, vybírání a rozdávání učebnic / TU       

24. 06. Akademie devátých ročníků / Lidový dům Stará Role/ 17.00 hod.

            Přednáška PČR: "Kyberšikana"7.A / 1. - 2. h.

            Přednáška PČR: "Kyberšikana"7.B / 3. - 4. h.

26. 06. Předávání vysvědčení za školní rok 2014/2015

           Ukončení v 8.45 hod.

           Výdej obědů ve školní jídelně do 11. 00 hod.

Mgr. Hana Lejsková
 
Dnes je      Svátek má