Měsíční plány > Plán na duben 2015

Plán na duben 2015


01. 04. Školení InSpis ŠVP / 9 - 17 hod. / PRO, LEJ

02. - 03. 04. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

06. 04. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

09. 04. Zeměpisný naučný pořad:"Východní Afrika - kolébka lidstva" / 6.A, 6.B / MS Thermal 11.00 hod., vstupné 60,- Kč / PRO, POL

15. 04. Přijímací zkoušky na střední školy s maturitou (žáci 9. roč.)

16. 04. Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (žáci 5. roč.)

16. 04. Pedagogická rada / 14.15 hod.

           Schůzka SRPDŠ / učebna Hv 15.30 hod.

           Třídní schůzky I. stupeň 16.30 hod.

           Třídní schůzky II. stupeň 17.00 hod.

20. 04. DVPP: "Psychologie odměn a trestů" / 10.00 hod, Lidická 40 / TOU

            Krajské kolo "Angličtina nás baví" / 4. - 6. h. / IRM

21. 04. "Na startu" - přednáška /10 - 11.00 hod. / chlapci 6.A, 6.B, 7.A, 7.B

22. 04. Přijímací řízení na střední školy

           Beseda s MP: "Šikana, kyberšikana" / 7.B / 3. - 4. h.

23. 04. Beseda s MP: "Alkohol, drogy, hazard" / 2.A / 1. - 2. h.

           Beseda s MP: "Alkohol, drogy, hazard" / 2.B / 3. - 4. h.

           Okresní kolo BIOLOGICKÉ olympiády / kat. D = 6. - 7. roč. / TVR

27. 04. Okresní kolo BIOLOGICKÉ olympiády / kat. C =  8. - 9. roč. / TVR

28. 04. Projekt SZŠ "Den přírodovědných a technických předmětů / 20 žáků 8. - 9. r. / TVR + BE

30. 04. Dopravní soutěž / DDH Stará Role / VAC
Mgr. Hana Lejsková
 
Dnes je      Svátek má