Projekty > Metodická podpora pro modernizaci principů rozvoje klíčových kompetencí realizací průřezových témat ve školním vzdělávacím programu

Metodická podpora pro modernizaci principů rozvoje klíčových kompetencí realizací průřezových témat ve školním vzdělávacím programu

logo ESF           logo MSMT           logo Ped.Centrum


Ke dni 15.5.2006 byla zahájena realizace projektu s názvem „Metodická podpora pro modernizaci principů rozvoje klíčových kompetencí realizací průřezových témat ve školním vzdělávacím programu", do kterého naše škola vstoupila jako partner předkladatele, Pedagogického a vzdělávacího centra Karlovarského kraje, o.p.s. (www.pckvary.cz).

 

Cílem projektu je zpracování průřezových témat definovaných RVP ZV tak, aby výsledkem byly materiály využitelné ve školní výuce – pracovní listy pro žáky a metodické materiály pro učitele.

 

Dalšími partnery projektu jsou:

ZŠ Jáchymov

ZŠ Nejdek, Karlovarská

ZŠ Chodov, Komenského

ZŠ Sokolov, Rokycanova

a pilotní škola ZŠ Prachatice, Vodňanská.

 

Naše úloha v projektu

1)  podíl na přípravě metodických materiálů (pracovní listy pro žáky, metodika pro učitele),

zpracovatelé: PhDr. Miroslav Liška, Mgr. Petr Adamec, Mgr. Stanislav Mach

průřezová témata: Mediální výchova,  Environmentální výchova

2)  ověření vzniklých materiálů (pracovních listů pro žáky, metodických materiálů pro učitele) v běžné výuce. Aktivita bude spuštěna ve školním roce 2007/2008. O jejím průběhu a výsledku vás budeme informovat.

 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů vzdělávání, program podpory: Modernizace školních vzdělávacích programů – rozvoj klíčových kompetencí).

 

Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Šamatová, 724 923 903, samatova@pckvary.cz

Více informací najdete na www stránkách Pedagogického a vzdělávacího centra Karlovarského kraje,o.p.s. 

 

Tento  projekt  je  spolufinancován  Evropským  sociálním  fondem a  státním  rozpočtem  České  republiky.administrator
 
Dnes je      Svátek má