výchovný poradce > Přijímací řízení 2013/2014

Přijímací řízení 2013/2014

Blíží se přijímací řízení na střední školy a žáci musí včas odevzdat své potvrzené a podepsané přihlášky.
Termíny:
Do 8.února 2013 odevzdají žáci vyplněný formulář se dvěma školami, které si vybrali.
Do 15. února dostanou vyplněné přihlášky, které je nutné podepsat žákem i zákonným zástupcem a v případě potřeby opatřené potvrzením lékaře (pro příslušný obor).
Do 25.2.2013 je nutné přinést přihlášky ke kontrole a podpisu ředitelky školy do školy.
Do 15.3.2013 musí být potvrzené přihlášky nejpozději na příslušné střední škole. ( O toto se postarají zákonní zástupci nebo žáci). Přihlášku je možné odevzat na škole osobně nebo poslat doporučeným dopisem.
Případné konzultace u výchovné poradkyně si sjednávejte osobně nebo telefonicky na čísle 775855597.

Mgr. Miloslava Procházková
 
Dnes je      Svátek má