výchovný poradce > PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2011/2012

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2011/2012

V přijímacím řízení nastaly po 1.1.2012 změny na základě novelizace školského zákona 472/2011 Sb.

Žák si může podat pro první kolo přijímacího řízení pouze  2 přihlášky na střední školu. Po vykonání přijímacího řízení budou výsledky vyvěšeny na veřejně dostupném místě (internet, škola). Dopisy ze střední školy budou rozeslány pouze žákům, kteří v přijímacím řízení neuspěli. Výsledky přijímacího řízení musí být zveřejněny do tří pracovních dnů od vykonání zkoušky. Do deseti pracovních dnů musí zákonný zástupce doručit do vybrané školy zápisový lístek, kterým potvrdí zájem svého dítěte o studium na vybrané škole.

Pro druhé kolo přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. Druhé kolo nemusí vypsat všechny školy. Budou to jen školy, které v prvním kole nenaplnily svoji kapacitu pro přijetí žáků do prvního ročníku.

Důležité termíny:

Do 10.2.2012 nahlásí žáci  výchovné poradkyni dvě vybrané školy.

Do 24.2.2012 odevzdají přihlášky výchovné poradkyni (v případě nutnosti i s lékařským potvrzením).

29.2.2012 obdrží žáci školou potvrzené přihlášky.

Po 22.4.2012 dostanou žáci zápisové lísky, které odevzdají na vybranou střední školu.

V případě potřeby nabízím konzultace pro žáky i jejich rodiče. Schůzku je třeba domluvit předem.

 

 

Mgr. Miloslava Procházková
 
Dnes je      Svátek má