výchovný poradce > Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012

Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012

Přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami
Přihlášky na střední školy uměleckého charakteru jsou nutné odeslat na příslušné školy nejpozději do konce října. K jednotlivým vybraným oborům je potřeba doložit lékařsképotvrzení o způsobilosti ke studiu.
Žáci, kteří mají zájem o studium na těchto školách se dostaví k výchovné poradkyni a vyzvednou si přihlášku.nejpozději do 25.10.2011.

Mgr. Miloslava Procházková
 
Dnes je      Svátek má