výchovný poradce > Mezinárodní testování PISA 2009

Mezinárodní testování PISA 2009

V rámci mezinárodního projektu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – PISA (v současné době se jedná o nejdůležitější a nejznámější mezinárodní výzkum v oblasti vzdělávání) jsme se zúčastnili testování žáků  v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Výzkumu se zúčastnilo 65 zemí světa a v ČR se zapojilo do testování 290 škol základních a víceletých gymnázií. Z výsledků je patrné, že se ČR výrazně proti poslednímu testování z roku 2006 zhoršila.
Proto je velmi potěšující fakt, že naše škola dosáhla vynikajících výsledků v rámci ČR a zároveň srovnatelné výsledky se školami světa, umístěné na nejpřednějších místech. (viz tabulka)
Mezi školami ČR se umístila naše škola v čtenářské gramotnosti na 3. místě, v matematické gramotnosti také na 3. místě a v přírodovědné gramotnosti na 2. místě.
Jsme rádi, že výsledky našich žáků potvrzují dobrou kvalitu naší školy.

Mezinárodní testování PISA 2009
  Průměrný výsledek
  Gym. a ZŠ v ČR ZŠ celkem Naše škola Země světa
Čtenářská gramotnost 478 449 524,3 3. Kanada  524
Matematická gramotnost  493 460 519,3 8. N. Zéland 519
Přírodovědná gramotnost 501 473 554,9 1. Finsko 554

 

Informace jsme získali z Národní zprávy pro ČR vydané ÚIV 2010.

Mgr. Miloslava Procházková
 
Dnes je      Svátek má