německý jazyk > Wortschatz

Wortschatz

Thema: Schule
 s Abitur maturita 
 ablegen složit (zkoušku) 
 s Alphabet abeceda 
 e Aufnahmeprüfung přijímací zkouška 
 auswendig lernen učit se nazpaměť 
 e Bank lavice 
 e Bildung vzdělání 
 e Biologie biologie 
 r Bleistift tužka 
 r Buchstabe písmeno 
 e Chemie chemie 
 r Computer počítač 
 s Deutsch němčina 
 durch/fallen propadnout 
 einsagen napovídat 
 e Erdkunde zeměpis 
 s Fach předmět 
 e Federtasche penál 
 r Filzstift fix 
 r Füller pero 
 gebildet vzdělaný 
 e Geschichte dějepis 
 e Grundschule základní škola 
 e Hausaufgabe domácí úkol 
 s Heft sešit 
 e Klasse třída 
 r Klebstoff lepidlo 
 korrigieren opravovat 
 e Kreide křída 
 r Kuli propiska 
 s Lehrbuch učebnice 
 e Landkarte mapa 
 r Lehrer učitel 
 lernen učit se 
 s Lineal pravítko 
 e Mappe desky 
 e Mathematik matematika
 e Musik hudební výchova 
 e Muttersprache mateřský jazyk 
 e Physik fyzika 
 r Satz věta 
 r Schüler žák 
 s Schuljahr školní rok 
 e Schultasche aktovka 
 r Spickzettel tahák 
 r Sport tělesná výchova 
 e Tafel tabule 
 e Übung cvičení 
 r Unterricht vyučování 
 s Wort

slovo 

 

Die Noten:  1       sehr gut

                  2       gut

                 3       befriedigend

                 4       ausreichend

                 5       mangelhaft, ungenügend

Ladislav Jurík
 
Dnes je      Svátek má