německý jazyk > Přehled časů

Přehled časů

Info

Ke každému přirozenému časovému stupni (přítomnost, minulost, budoucnost) se v němčině řadí k základnímu času ještě čas, který označuje ukončení děje.

děj ukončený v minulosti = plusquamperfektum

Podle způsobu tvoření rozlišujeme:

1. jednoduché časy:           přítomný čas,souminulý čas - préteritum

2. složené časy:                  minulý čas - perfektum

                                                 ich habe/bin + příčestí minulé

                                                předminulý čas - plusquamperfektum

                                                ich hatte/war + příčestí minulé

                                                budoucí čas - Futur I   

                                                ich werde - infinitiv

                                                budoucí čas - Futur II

                                                ich werde + infinitiv minulý

!! Budoucí čas Futur II  vyjadřuje budoucí děj ukončený před jiným dějem budoucím, dnes slouží většinou k vyjádření domněnky o minulosti.

Ladislav Jurík
 
Dnes je      Svátek má