německý jazyk > Zkratky a zkratková slova

Zkratky a zkratková slova

Výběr často používaných

 AG

 Aktiengesellschaft

akciová společnost 

 b.w.

bitte wenden 

prosím obraťte 

 d.h.

das heisst 

to znamená, to jest 

 dt.

deutsch 

německy 

 etw.

etwas 

něco 

 Fa

Firma 

firma 

 geb.

geboren 

narozený(á) 

 gest.

gestorben 

zemřel(a) 

 GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

spol. s r. o. 

 Hbf.

Hauptbahnhof 

hlavní nádraží 

 Jahrg.

Jahrgang 

ročník 

 LKW

Lastkraftwagen 

nákladní automobil 

 od.

oder 

nebo 

 PKW

Personenkraftwagen 

osobní automobil 

 sog.

sogenannt 

tak zvaný 

 u.

und 

 u.a.m.

und anderes mehr 

a další, a jiné 

 usw.

und wo weiter 

a tak dále 

 u.Z./ u.Ztr.

unsere Zeitrechnung 

našeho letopočtu 

 vgl.

vergleiche 

srovnej 

 v.u.Z.

vor unserer Zeit(rechnung) 

před naším letopočtem 

 z.B.

zum Beispiel 

například 

 z.H.

zu Händen 

do vlastních rukou 

 z.T.

zum Teil 

zčásti, částečně 

 z.Z.

zur Zeit 

v současné době, toho času 

Ladislav Jurík
 
Dnes je      Svátek má