Zájmové kroužky > Zájmové kroužky pro školní rok 2012/2013

Zájmové kroužky pro školní rok 2012/2013

  JMÉNO NÁZEV KROUŽKU DEN  PROSTORY ČAS hod.
1. Alena Ženíšková  Florbal 1. - 5. roč. ÚTERÝ velká Tv 13.30 - 15.00 2
2. Mgr. Bydžovská Košíková  roč.1. - 5. roč. ČTVRTEK velká Tv 13.30 - 15.00 2
3. Mgr. Bydžovská Přírodopisný kroužek PONDĚLÍ učebna Př 14.00 - 15.30 2
4. Mgr. Pecháčková Volejbal 6. - 9. roč. PONDĚLÍ velká Tv 13.30 - 15.00 2
5. Mgr. Doušová Gymnastika 1. - 5. roč. ČTVRTEK velká Tv 13.30 - 15.00 2
6. Mgr. Vacková Náprava řeči I.st. STŘEDA třída 4.B 11.50 - 12.35 2
7. Mgr. Mil.Procházková Výtvarný kroužek I. st. PONDĚLÍ učebna VV 14.00 - 15.30 2
8. Mgr. Hana Lejsková Kr. výtvarných technik II. st. ČTVRTEK učebna VV 14.00 - 15.30 2
9. Mgr. Holečková Anglický  jazyk  1. roč. PONDĚLÍ školička 11.50 - 12.35 1
10. Mgr. Holečková Anglický  jazyk  2. roč. ÚTERÝ školička 11.50 - 12.35 1
11. Ladislav Jurík Německý jazyk ČTVRTEK učebna Děj 7.00 - 7.45 1
12. Ladislav Jurík Francouzský jazyk ČTVRTEK učebna Děj 14.15 - 15.00 1
13. Mgr. Irmanová Ruský jazyk ÚTERÝ učebna Hv 7.00 - 7.45 1
Mgr. Hana Lejsková
 
Dnes je      Svátek má