Aktuality > Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku


ZÁPIS do 1. ROČNÍKU


 


ZÁKLADNÍ ŠKOLY se bude konat dne


26. ledna 2016,  13:00 - 18:00 hod.


v 1. a 2. patře hlavní budovy školy


 


ZAPSÁNY BUDOU DĚTI NAROZENÉ


DO 31. 08. 2010
Zákonní zástupci, přineste s sebou: 


Občanský průkaz


Rodný list dítěte


Cestovní pas


           Povolení k pobytu


           Rozhodnutí o svěření do péče
Škola nabízí:


 • Moderní výukové metody vycházející z přirozenosti dítěte (genetická metoda čtení) a metody vedoucí k rozvoji zejména logického myšlení v matematice

 • Výuka probíhá v moderních multimediálních učebnách

 • Výuka anglického jazyka od 3. ročníku (výuka dalšího cizího jazyka od 7. ročníku), která se realizuje ve speciální jazykové učebně

 • Realizace výuky nadaných žáků, rovněž žáků se specifickými poruchami učení

 • Účast žáků ve vědomostních, sportovních, výtvarných a pěveckých soutěžích

 • Zájmové kroužky (anglický jazyk pro 1. a 2. ročník, logopedie, školní časopis, basketbal, florbal, sportovní gymnastika, výtvarné kroužky, pěvecký kroužek, 3 D vizualizace, kroužek matematiky a českého jazyka pro přípravu k přijímacímu řízení na SŠ a další)

 • Organizování tuzemských a zahraničních poznávacích zájezdů

 • Každoroční pořádání školy v přírodě a lyžařského zájezdu

 • Možnost účasti zákonných zástupců ve výuce

 • Školní jídelna (možnost objednávání stravy přes internet, volba ze dvou jídel)

 • Školní družina (1. – 5. ročník) a školní klub (6. – 9. ročník)

   
 


Mgr. Hana Lejsková
 
Dnes je      Svátek má